Terug
Spit Natuursteen - Heesweg 37 - 6598 AK  Heijen
Tel. +31 (0) 485 512367 -info@spitnatuursteen.nl - www.spitnatuursteen.nl
De foto’s hieronder zijn slechts enkele van de vele verschillende zogeheten “ruwsteen” graven,
een grafmonument van een niet of bijna niet bewerkte, ruwe steen.

Klick op de kleine foto’s om ze wat groter te kunnen bekijken….