Terug
Spit Natuursteen - Heesweg 37 - 6598 AK  Heijen
Tel. +31 (0) 485 512367 -info@spitnatuursteen.nl - www.spitnatuursteen.nl
De foto’s hieronder zijn slechts enkele van de vele verschillende zogeheten “dubbellgraven”, 
een grafmonument voor twee overledenen

Klick op de kleine foto’s om ze wat groter te kunnen bekijken….